İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

İdare sadece kamu hukuku kurallarına tabi faaliyetler yapmamakta bazı faaliyetlerini özel hukuk kurallarına göre gerçekleştirmektedir. İdareye uygulanan hukuk kurallarının çeşitliliği ''idare hukuku'' kavramını gündeme getirmektedir. Bu esasla kısaca tanımlamak gerekirse idare hukuku;  kamu tüzel kişilerinin idari faaliyetlerini düzenleyen, özel hukuk kuralları dışındaki hukuk kurallarının tümüdür. Bu sebeple idare, özel hukuk sözleşmeleri ve idari sözleşmeler yapabilmektedir. Bu duruma göre sözleşmeye aykırı davranışlar sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar, sözleşmenin niteliğine göre adli yargı ya da idari yargıda görülecektir. İdarenin yaptığı sözleşme, özel hukuk sözleşmesi ise özel hukuk hükümlerine tabi olup, uyuşmazlıklar için adli yargı; idarenin yaptığı sözleşme idari sözleşme ise  idare hukuku hükümlerine tabi olup, uyuşmazlıklar için idari yargı görevli olacaktır. Bu bağlamda uyuşmazlık konusunun adli veya idari yargı kollarından hangisinin görevi alanına gireceğini belirlemek ve  uyuşmazlığın çözüme ulaşmasında usül izlenmelidir.