İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

İş hukuku alanında geniş deneyimi olan avukatlarımız ve uzmanlarımız farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere aşağıdaki konularda hizmet vermektedirler;

Bireysel ve toplu iş hukuku alanında ve bu çerçevede çalışma dünyasını ilgilendiren temel konularda şirketlerin özel ihtiyaçları doğrultusunda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti verilmesi,
İşveren veya işveren sendikası ile işçi sendikaları arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde ve toplu iş uyuşmazlıklarında,
İhtiyaca uygun iş sözleşmelerinin ve işyeri yönetmeliklerinin hazırlanması ve yönetilmesi alanında,
Gizlilik ve rekabet etmeme koşullarının ve çalışanların fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesinde,
İşletmelerin faaliyet konularına uygun esnek çalışma modellerinin geliştirilmesinde,
İşletmelerin organizasyonu ile yeniden yapılandırılması hususunda,
Özellikle çokuluslu şirketlerin çalışanlarına bir menfaat olarak sağladığı hisse veya benzeri haklar verilmesine planların oluşturulması ve uygulanması konusunda destek verilmesi.